Bullock.cz » Články » Krádeže motorových vozidel v ČR

Krádeže motorových vozidel v ČR

Trestnou činnost na úseku krádeží motorových vozidel lze charakterizovat jako vysoce organizovanou trestnou činnost, která nemá regionální charakter, mnohdy je páchána na mezinárodní úrovni a uvnitř organizovaných skupin dochází ke specializované dělbě práce.

Krádeže motorových vozidel tak patří k jedné z nejzávažnějších forem majetkové trestné činnosti. S ohledem na dostupná data a kvalifikované odhady českých kriminalistů lze konstatovat, že v ČR je minimálně 60–70% odcizených vozidel demontováno na náhradní díly, část je zlegalizována k dalšímu provozu s využitím padělaných dokladů a změny nebo výměny identifikačních znaků vozidla, tyto vozidla jsou zaregistrována v ČR. Přibližně 10–20% odcizených vozidel je následně určeno pro export (především na území Ukrajiny a Ruska přes Polsko) v těchto případech jde zejména o luxusní vozidla (např. BMW, Audi, Mercedes, Porsche…)

Stav krádeží motorových vozidel v roce 2014

Na území České republiky bylo v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 odcizeno celkem 9 461 motorových vozidel, což ve srovnání s předchozími rokem znamená pokles počtu krádeží motorových vozidel na našem území.

V posledních letech sledujeme celkový pokles krádeží motorových vozidel , který můžeme přičítat neustále se zdokonalujícímu technickému zabezpečení vozidel.

Rizikové faktory

Podle pravidelných statistických výkazů patří stále mezi nejrizikovější regiony v počtu krádeží motorových vozidel v ČR:

Ke krádežím motorových vozidel dochází zejména v těchto vysoce exponovaných oblastech:

K dalšímu okruhu rizikových faktorů lze zařadit i vlastní chování vlastníků vozidel. Jde například o opomenutí uzamčení vozidla, ponechání klíčků ve vozidle nebo zanechávání viditelně položených věcí (doklady, mobilní telefony, navigace GPS, zavazadla). Vozidla velmi často nebývají vyjma klíčků s imobilizérem nijak dále zabezpečena.

Statistické přehledy

V roce 2014 byla nejčastěji odcizena vozidla těchto továrních značek:

I v roce 2014 byl indikován nárůst počtu krádeží luxusních motorových vozidel, která jsou nejčastěji exportována do zemí východního bloku. Pro doplnění uvádíme, že zejména běžné typy vozidel japonské a korejské tovární značky a vozidla méně rozšířených továrních značek např. americké vozy jsou sice dle statistických přehledů odcizována nejméně,ale jedná se o stav dočasný.

Preventivní rady a informace

Jak co nejlépe zabezpečit vozidlo proti odcizení?
Významným preventivním opatřením proti krádeži motorového vozidla je jeho kvalitní zabezpečení. Současná nabídka vozidel na trhu má již řadu bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě: imobilizér, centrální kódové zajištění zámků, kódování skel apod. Vozidlo lze dále zabezpečit:

Na trhu je široká nabídka výrobců a druhů bezpečnostních systémů a opatření, kterými lze vozidlo kvalitně zabezpečit. Cenová relace zabezpečovacích systému se pohybují řádově ve stovkách až tisících korun s ohledem na konstrukční zpracování, náročnost na instalaci, kvalitě a spolehlivosti.
Kvalitní zařízení, které je opatřeno atestem nemůže být samozřejmě levné. Přesto se Vám investice vyplatí, neboť eliminujete riziko odcizení vozidla a snížíte náklady na pojištění vozidla s ohledem na vybrané zabezpečovací systémy.

Přesto musíme konstatovat, že 100% spolehlivé zabezpečení vozidla před krádeží neexistuje. Vynalézavost a technické vybavení zlodějů motorových vozidel je tak jako zabezpečení vozidel stále dokonalejší. S notnou nadsázkou lze konstatovat, že neexistuje systém, který by nepřekonali.

V dané věci znamená, čím více pro zabezpečení vozidla učiníte (doporučujeme kombinaci mechanického s elektronickým zabezpečením ) , tím více se pro pachatele stane vozidlo překážkou – eliminujete riziko odcizení! Vedle zabezpečení je významným bezpečnostním prvkem i samotné parkování vozidla – parkujte vozidlo na osvětleném a bezpečném místě (např. střežená parkoviště, garážová stání apod.), při odchodu od vozidla vždy zkontrolujte jeho uzamčení a zabezpečení, nenechávejte ve vozidle na viditelném místě doklady, mobilní telefony, navigační přístroje, příruční zavazadla, či jakékoliv jiné hodnotnější osobní věci.

(c) 1993-2019 Bullock.cz - mechanické zabezpečovací zařízení proti krádeži vozidla
Využívání textů i jeho částí bez svolení provozovatele je zakázáno!