Bullock.cz » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.bullock.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bullock.cz , se sídlem Jasanová 650/8 , 637 00 Brno, IČO: 49486012, zapsaný v ŽR Mag. m. Brna, č.j. MMB/0036444/2011

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí našich internetových stránek ,telefonu či na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

5) DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTA

Zboží zasíláme Českou Poštou balíkem do ruky nebo na poštu, dobírkou. Dodací lhůta je 1–2 dny, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Nepřevezme-li kupující z důvodů na jeho straně řádně plněnou dodávku zboží, a to aniž by od kupní smlouvy odstoupil, je dodavatel oprávněn tuto dodávku uskladnit na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí. V takovém případě, je kupující rovněž povinen uhradit skutečné náklady spojené s doručováním zboží (poštovné k Vám i zpět k nám + balné a uskladnění) .Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Kupujícímu bude následně zaslána faktura s konkrétní výší dopravného, balného a uskladnění.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný model. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

7) ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy na dálku do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů

od 1.1.2014 podle zákona 89/2012 Sb. v platném znění

Postup vrácení zboží:

 1. Zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu na dálku (počítá se od prvního dne po převzetí ), tj. musí být dopraveno nebo odesláno k Prodávajícímu 1. až 14. den po jeho převzetí od dopravce. V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky v případě odeslání dopravcem pak datum nakládky z transportních dokladů dopravce.

Upozornění : Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zákazníky nakupující na IČO

 1. Zboží znovu zabalte co nejlépe tak, aby v průběhu transportu k Prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
 2. K zásilce přibalte kopii nákupního dokladu a ideálně i vyplněný formulář o „vrácení zboží do 14 dnů po nákupu“.
 3. V každém případě ke zboží uveďte fungující kontakt na sebe –ideálně mobilní telefon nebo mail.
 4. Doporučujeme o úmyslu vrátit zboží informovat předem Prodávajícího (např. telefonicky) , kam budete zboží odesílat.
 5. Zboží musí být v souladu se zákonem vráceno Kupujícím (pozor-náklady na dopravu zpět k Prodávajícímu hradí Kupující ) na adresu prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno na jakoukoliv pobočku Prodávající ho (viz kontakty).Zboží nemusí být vráceno včetně původního obalu, pak ale platí obsah bodu 10.
 6. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 7. Prodávající v co nejkratší lhůtě zboží zkontroluje , ověří jeho kompletnost a nepoškozenost.
 8. Pokud bude zboží kompletní a neporušené, pak vrátí Prodávající Kupujícímu peníze za nákup v plné výši podle kupního dokladu (včetně všech ostatních nákladů jako dopravné a doběrečné).
 9. POZOR –vrácenou cenu lze snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Vrácená cena tak může být snížena o náklady Prodávajícího spojené s uvedením vráceného zboží do prodeje schopného stavu (tj. mohou být vyúčtovány případné chybějící díl, chybějící dárek zdarma k produktu , případné nutné přebalení, pokud se zboží vrátí bez obalu nebo ve výrazně poškozeném obalu, může být vyúčtováno i případné vyčištění nebo uvedení zboží do původního předprodejního stavu). V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti a bude vyúčtována jeho cena.

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy (formulář ke stažení .pdf)

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Při nákupu na IČO jako podnikatel je záruka 12 měsíců od data prodeje. Zboží si bez odkladu překontrolujte, případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu sdělte prodejci .

Záruční reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 30-ti dnů od jejich obdržení.

Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením, vniklou kapalinou nebo neodbornou instalací. Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky. Vrácení zboží je možné pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. běžným používáním
 2. nesprávným použitím výrobku
 3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu : Filip Kyrš , Jasanová 650/8 , Brno , 63700
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 4. přiložte doklad (fakturu) o nabytí reklamovaného zboží a vyplňte REKLAMAČNÍ LIST (bez vyplněného reklamačního listu nebude reklamace přijata)
 5. zboží zašlete s originál klíči

9) INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

9a)OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, Filip Kyrš. se sídlem Jasanová 650/8 , 637 00 Brno, IČO: 49486012, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, telefon a emailové spojení, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy a usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití.

10) ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20. 1. 2017.

Soubory:

(c) 1993-2023 Bullock.cz - mechanické zabezpečovací zařízení proti krádeži vozidla
Využívání textů i jeho částí bez svolení provozovatele je zakázáno!